ما به دنیای سبزتر فکر می کنیم

گل سم سپاهان با عنایات خداوند متعال و با تکیه بر تخصص مسئولین و متخصصین خود در سال 1387 فعالیت خود را در زمینه تامین نهاده های کشاورزی اعم از محصولات گیاهی، کودهای ریز مغذی و بذر از شرکت های معتبر داخلی و خارجی آغاز کرد.این شرکت مجوز پخش سراسری را گرفته و هم اکنون در حال توزیع این محصولات است.گل سام سپاهان نیز با تجربه و دانش کارشناسان خود اقدام به تولید انواع کودهای شیمیایی و آلی مایع، جامد و ژل مانند با نام تجاری نوبل سبز اسپادانا کرده است.ضمناً کلینیک نباتات این شرکت با مجوز رسمی از سازمان حفظ نباتات و نظام مهندسی استان اصفهان به ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در تمامی زمینه ها توسط متخصصین, آماده ارائه راهکارهای موثر می باشد.

کلماتی در مورد ما

اعضای تیم

فرزان اسلامی

مدیر فروش و بازاریابی
کارشناس مهندسی کشاورزی

فهیمه فریدی

کارشناس فروش

کارشناسی مهندسی کشاورزی

داخلی: 105 خط کاری: 09024040712

فاطمه آستانه

کارشناس فروش

کارشناسی و مهندسی کشاورزی

داخلی: 109 خط کاری: 09136166695

غلامرضا سلجوقیان

نایب رئیس هیئت مدیره

مائده همیم

کارشناس فنی و فروش

کارشناسی ارشدخاک شناسی

داخلی: 116 خط کاری: 09913440371

بهناز نمازی

کارشناس فروش
کارشناسی ارشد

داخلی:117  خط کاری: 09024040719

Mahsa Moeini

مهسا معینی

حسابدار فروش
کارشناسی حسابداری

داخلی:112 خط کاری: 09024040713

محمد مرادی

رئیس هیئت مدیره

رعنا مکاریان

کارشناس فنی و فروش

کارشناسی مهندسی کشاورزی

داخلی: 113 خط کاری: 09024040711

نغمه فرضی

کارشناس فروش

کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی

داخلی: 114 خط کاری: 09136166674

Zahra Ebrahimi

زهرا ابراهیمی

امور مالی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

داخلی: 127

محمد امین کوشافر

کارشناس فنی و فروش
کارشناسی مهندسی کشاورزی

سعید جمالی

مدیر عامل

سمیه قضاوی

کارشناس فنی و فروش

کارشناسی مهندسی کشاورزی

داخلی: 108 خط کاری: 09024040717

محبوبه حدادیان

کارشناس فنی و فروش

دکتری حشره شناسی

داخلی: 107 خط کاری: 09136166659

فهیمه مقتدایی

مسئول امور مالی و اداری
کارشناسی ارشد مدیریت

داخلی: 223

مریم السادات حسینی

کارشناس امور هنری و دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی هنر های تجسمی

سعید جمالی

مدیر عامل

محمد مرادی

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا سلجوقیان

نایب رئیس هیئت مدیره

فرزان اسلامی

مدیر فروش و بازاریابی
مدرک: کارشناس مهندسی کشاورزی

سمیه قضاوی

کارشناس فنی و فروش

کارشناس و مهندس کشاورزی

داخلی: 108 خط کاری: 09024040717

رعنا مکاریان

کارشناس فنی و فروش

کارشناسی و مهندسی کشاورزی

داخلی: 113 خط کاری: 09024040711

مائده همیم

کارشناس فنی و فروش

کارشناس ارشدخاک شناسی

داخلی: 116 خط کاری: 09913440371

فهیمه فریدی

کارشناس فروش

کارشناسی مهندسی کشاورزی

داخلی: 105 خط کاری: 09024040712

محبوبه حدادیان

کارشناس فنی و فروش

دکتری حشره شناسی

داخلی: 107 خط کاری: 09136166659

نغمه فرضی

کارشناس فروش

کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی

داخلی: 114 خط کاری: 09136166674

بهناز نمازی

کارشناس فروش
کارشناسی ارشد

داخلی:117  خط کاری: 09024040719

فاطمه آستانه

کارشناس فروش

کارشناسی و مهندسی کشاورزی

داخلی: 109 خط کاری: 09136166695

فهیمه مقتدایی

مسئول امور مالی و اداری
کارشناسی ارشد مدیریت

داخلی: 223

Zahra Ebrahimi

زهرا ابراهیمی

امور مالی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

داخلی: 127

Mahsa Moeini

مهسا معینی

حسابدار
کارشناسی حسابداری

داخلی: 112

مریم السادات حسینی

کارشناس امور هنری و دیجیتال مارکتینگ

کارشناسی هنر های تجسمی

محمد امین کوشافر

کارشناس فنی و فروش
مدرک: کارشناسی مهندسی کشاورزی